Name: MEAT RESTAURANT

Type: Restaurant

Year: 2011

Location: Evergetou Giavasi 13, Agia Paraskevi

Principal architects: Lila Sarantiti/Katia Tsouni

Photographer: Kornilios Studio Art Photography